Sociale Doelen (2014)


Interservice 2014

Binnen de geestelijke gezondheidszorg in Noord-Limburg zijn de mogelijkheden tot dagbesteding voor mensen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek beperkt. In 1996 besloot VZW Beschut Wonen Noord-Limburg een dagactiviteitencentrum op te richten. Dit initiatief is inmiddels bekend geworden onder de naam " ' t Net".
't Net werd dit jaar gekozen als 'Sociaal Doel' voor 'Interservice', bovendien was 51 de Dommel in 2014 de organisator van 'Interservice'.
De vaste bijdrage om weg te schenken aan het sociale doel bedraagt voor iedere deelnemende club 500€.

interservice cheque 15apr2014

 Schoolbus Peer

Ook in 2014 was het veilige schoolverkeer een prioriteit. De schoolbus van Peer werd naar jaarlijkse gewoonte gesteund met een cheque van 500€

schoolbus peerFlight 51

51 Serviceclub 'De Dommel' uit Peer vierde op donderdag 1 mei 2014 haar 10 jarig bestaan.
Ruim 400 genodigden waren aanwezig op dit prachtige evenement dat plaatsvond op de vliegbasis van Kleine-Brogel.
De opbrengst van deze avond – 10.850€ - werd weggeschonken aan drie sociale doelen, nl Home Monsheide VZW, St. Vincentiusvereniging en Chiro Peer (500€ chirojongens en 350€ chiromeisjes).

flight51-1mei2014-uitreiking-cheque


 

Special Olympics 2014
In september was er een delegatie van de Speciale Olympics uit Noorwegen te gast in Hechtel-Eksel.
Fifty One de Dommel heeft deze bijeenkomst met een bijdrage van 500€ gesteund.

Speciale-Olympics-uit-Noorwegen